Ranks

Hier op deze pagina staan alles ranks en wat ze kunnen lees ze gerust door. Onthoud als je ranktup hou je de perms van je vorige rank. Je ranktup door /rankup uit te voeren.

Default

 • mob killen
 • rankup naar iron

Iron – $5

 • discord link
 • discord unlink
 • balance
 • msg
 • spawn
 • createclaim
 • deleteclaim
 • zie claims met stick
 • rankup naar gold

Gold – $50

 • balancetop
 • delhome
 • sethome
 • home
 • pay
 • tpa
 • tpa cancel
 • tpa accept
 • rankup naar lapis

Lapis – $100

 • home others
 • rankup naar emerald

Emerald – $200

 • mail
 • rankup naar diamond

Diamond – $500

 • playtime
 • rankup naar netherite

Netherite – $1000

 • hoogste rank
 • delwarp
 • setwarp
 • warp
 • warp list

Staff info

Info over staff perms staff info