donate

Door te doneren help je onze site en server draaient te houden. Je krijgt door te doneren geen extra ranks het is gewoon een donatie om onze server en site draaient te houden. Voor elke 2 donaties kunnen wij een server voor een jaar betalen. Alvast bedankt voor de donatie en we hopen zo snel mogelijk de site en de server te verbeteren 🙂